Kompensasjon ved stenging av Sportica

Hei,


Et tiltak regjeringen har gjort for å stoppe korona viruset er å pålegge stenging av alle treningssentre. Derfor har Sportica stengt alle sine sentre frem til 26 Mars. Det er ikke usannsynlig at vi fortsatt vil bli pålagt å holde stengt utover denne perioden. Vi i Sportica har full forståelse og aksept for myndighetenes pålegg om å holde landets treningsstudioer stengt for å begrense spredning av korona, samtidig skaper dette store utfordringer for oss. Disse utfordringene er vi innstilt på å løse på en best mulig måte både for de som trener på Sportica og virksomheten som helhet.


For deg som kunde har betyr dette at du ikke har tilgang til en tjeneste du betaler for. For å kompensere deg vil vi derfor gjøre følgende tiltak:
For perioden fra 12. mars til 26. mars vil disse dagene bli plusset på den dagen du avslutter medlemskapet. Det vil si at du får tilbake denne perioden ved oppsigelse. Denne perioden har du allerede betalt den 20.02.20. Kompensasjonen gjelder oppsigelse av medlemskap vi mottar etter 20.mars.


For de som har sagt opp før 20 mars og er i oppsigelsesperioden, vil disse dagene vi er stengt bli lagt til etter opprinnelig sluttdato.
Hvis vi blir pålagt videre stenging etter 26.03.20 vil vi fryse alle medlemskap inntil vi kan åpne igjen. Når vi igjen kan åpne vil du kun betale for de gjenstående dagene av måneden du har tilgang til senteret..


Avdraget den 20.03.20 skal betales som vanlig og en eventuell fryseperiode vil da komme ved fratrekk på avdraget som skulle vært betalt den 20.04.20


Vi vet at noen andre sentre har krevd at medlemmene skal betale uansett, men vi velger denne løsningen fordi vi mener at det blir helt feil å skyve denne belastningen over på våre kunder. I perioden sentrene våre er stengt uten inntekter vil vi fortsatt ha løpende driftskostnader. Dette vil dessverre medføre at nyinvesteringer og lignende vil stoppe opp en periode. Vi ber derfor om forståelse for at ting blir satt litt på vent, men lover at vårt mål om kontinuerlig fornying og utvikling av Sportica som et topp treningssenter vil fortsette.
Vi vil samtidig passe på og takke for alle de gode støtte erklæringene vi har fått, og e-postene fra dere som ønsker å betale uansett om vi har stengt for å støtte oss, og vil ta en for laget som noen av dere sier. Dere er bare helt fantastiske)), men vi i sportica skal ta det.


Håper at dere alle kommer velberget gjennom denne krevende perioden vi nå er i, og at vi kan trene opp igjen kropp og sinn når det er over.
Vi håper vi kan åpne igjen så fort som mulig slik at våre ansatte og kunder kan komme tilbake.


Ta godt vare på deg selv og andre så håper jeg at vi snart ses.


Roger simensen
Daglig leder
Sportica